Connect with us

covid-19

Έως 6 Νοεμβρίου 2020 οι Π.Ε Κοζάνης και Καστοριάς στο επίπεδο 4

Σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση Δ1α/ΓΠ.οικ. 68952 – ΦΕΚ 4757/Β/28-10-2020 οι Π.Ε. Κοζάνης και Καστοριάς παραμένουν στο επίπεδο 4 για τα μέτρα του Covid

Διαβάστε την απόφαση:

 

Κοινή Υπουργική Απόφαση Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 68952

ΦΕΚ 4757/Β/28-10-2020

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.67924/23.10.2020κοινής υπουργικής απόφασης «Κανόνες τήρησης αποστάσεων και άλλα μέτρα προστασίας στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’4709).

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ –

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ – ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ – ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ –

ΥΓΕΙΑΣ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ –

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ –

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ –

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ –

ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ –

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις:

α. του άρθρου 5 του Συντάγματος, ιδίως δε την ερμηνευτική δήλωση αυτού,

β. του άρθρου τεσσαρακοστού τέταρτου της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (Α’90), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4690/2020 (Α’104),

γ. του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α’42), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α’76),

δ. της παρ. 4 του άρθρου εικοστού τρίτου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (A’64), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α’76),

ε. του άρθρου 11 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (Α’55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’76),

στ. της παρ. 3 του άρθρου εξηκοστού όγδοου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης» (Α’68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α’83), ζ. του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’181),

η. του π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α’192), θ. του π.δ. 86/2018 «Ανασύσταση του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και μετονομασία του σε Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη» (Α’159), ι. του ν. 2292/1995 «Οργάνωση και λειτουργία Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, διοίκηση και έλεγχος των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες διατάξεις» (Α’35), ια. του π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α’31), ιβ. του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α’168),

ιγ. του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α’148),

ιδ. του π.δ. 132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περι-βάλλοντος και Ενέργειας» (Α’160), ιε. του π.δ. 4/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (Α’7), ιστ. του π.δ. 96/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων» (Α’136),

ιζ. του π.δ. 141/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Εσωτερικών» (Α’180),

ιη. του π.δ. 122/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής» (Α’149), ιθ. του π.δ. 123/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών» (Α’151), κ. του π.δ. 13/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής» (Α’26),

κα. του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’121),

κβ. του π.δ. 6/2020 «Διορισμός Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού» (Α’5),

κγ. του π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’155), κδ. της υπό στοιχεία Υ44/5.8.2020 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’3299), κε. της υπό στοιχεία 7921/Υ1/5.8.2020 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Βασίλειο Διγαλάκη» (Β’3297),

κστ. της υπό στοιχεία 7922/Υ1/5.8.2020 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Σοφία Ζαχαράκη» (Β’3298),

κζ. της υπό στοιχεία 33168/Δ1.11369/25.7.2019 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Δόμνα-Μαρία Μιχαηλίδου» (Β’3053), κη. της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/67414/8290/23.7.2019 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Δημήτριο Οικονόμου» (Β’3107),

κθ. της υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/410721/8291/ 29.7.2019 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού, Ελευθέριο Αυγενάκη» (Β’3099) και λ. της υπό στοιχεία ΔΝΣα’/οικ.59172/7775/ΦΝ 459/19.7.2019 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών Ιωάννη Κεφαλογιάννη» (Β’3058).

2.Την υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.67924/23.10.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής Άμυνας, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Δικαιοσύνης, Εσωτερικών, Μετανάστευσης και Ασύλου, Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Κανόνες τήρησης αποστάσεων και άλλα μέτρα προστασίας στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’4709).

3.Την από 27.10.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19.

4.Την ανάγκη ένταξης των Περιφερειακών Ενοτήτων Ιωαννίνων και Σερρών στο τέταρτο επίπεδο προληπτικών μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας (πολύ υψηλό), των Περιφερειακών Ενοτήτων Νάξου (εξαιρουμένου του Δήμου Αμοργού) και Ροδόπης στο τρίτο επίπεδο προληπτικών μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας (υψηλό) και της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας στο δεύτερο επίπεδο προληπτικών μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας (μέτριο), λόγω έξαρσης του κορωνοϊού COVID-19 στις εν λόγω περιοχές, προκειμένου να προστατευθεί η δημόσια υγεία από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

5.Την υπό στοιχεία Β1,Β2/οικ.68951/27.10.2020 βεβαίωση της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με την οποία η έκδοση της παρούσας απόφασης δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Η παρ. 2 του άρθρου 11 του Β’ Μέρους της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.67924/23.10.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής Άμυνας, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Δικαιοσύνης, Εσωτερικών, Μετανάστευσης και Ασύλου, Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Κανόνες τήρησης αποστάσεων και άλλα μέτρα προστασίας στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’4709), αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Για το χρονικό διάστημα από 29 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 6.00 π.μ. έως και 6 Νοεμβρίου 2020, οι Περιφερειακές Ενότητες κατατάσσονται στα ακόλουθα επίπεδα προληπτικών μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας του άρθρου 1:

α) Οι Περιφερειακές Ενότητες Θάσου, Γρεβενών, Λήμνου, Ευρυτανίας, Φωκίδας, Σποράδων (μόνο ως προς τους Δήμους Σκοπέλου και Αλοννήσου), Λευκάδας, Κεφαλληνίας, Ιθάκης, Αρκαδίας, Μεσσηνίας, Λακωνίας, Άνδρου, Τήνου, Σύρου, Πάρου, Μήλου, Κέας-Κύθνου, Ζακύνθου, Ικαρίας, Καλύμνου, Χανίων, Ρεθύμνου, Λασιθίου, Καρπάθου-Κάσου, καθώς και ο Δήμος Αμοργού εντάσσονται στο πρώτο επίπεδο των προληπτικών μέτρων (χαμηλό).

β) Οι Περιφερειακές Ενότητες Έβρου, Ξάνθης, Καβάλας, Δράμας, Κιλκίς, Πέλλας, Χαλκιδικής, Φλώρινας, Ημαθίας, Πιερίας, Μαγνησίας, Σποράδων (μόνο ως προς τον Δήμο Σκιάθου), Καρδίτσας, Κέρκυρας, Άρτας, Πρέβεζας, Θεσπρωτίας, Αχαΐας, Ηλείας, Αιτωλοακαρνανίας, Φθιώτιδας, Ευβοίας, Κορινθίας, Αργολίδας, Ηρακλείου, Λέσβου, Χίου, Σάμου, Μυκόνου, Κω, Ρόδου και Νήσων Αττικής (εξαιρουμένου του Δήμου Σαλαμίνας) εντάσσονται στο δεύτερο επίπεδο των προληπτικών μέτρων (μέτριο).

γ) Οι Περιφερειακές Ενότητες Λάρισας, Τρικάλων, Ανατολικής Αττικής, Δυτικής Αττικής, Δυτικού Τομέα Αθηνών, Κεντρικού Τομέα Αθηνών, Βόρειου Τομέα Αθηνών, Νότιου Τομέα Αθηνών, Πειραιά, Θήρας, Νάξου (εξαιρουμένου του Δήμου Αμοργού), Βοιωτίας, Θεσσαλονίκης, Ροδόπης, καθώς και ο Δήμος Σαλαμίνας εντάσσονται στο τρίτο επίπεδο των προληπτικών μέτρων (υψηλό).

δ) Οι Περιφερειακές Ενότητες Κοζάνης, Καστοριάς, Ιωαννίνων και Σερρών εντάσσονται στο τέταρτο επίπεδο των προληπτικών μέτρων (πολύ υψηλό). Ειδικώς ως προς τα σχολεία και τις πάσης φύσεως εκπαιδευτικές δομές, η λειτουργία τους συνεχίζεται κανονικά με υποχρεωτική χρήση μάσκας στους εσωτερικούς χώρους αυτών και στους εξωτερικούς χώρους κατά την διάρκεια των διαλειμμάτων, αλλά όχι κατά τη διάρκεια της φυσικής αγωγής και εξακολουθεί να διέπεται από τις υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.55339/8.9.2020 (Β’3780) και 120126/ΓΔ4/30.9.2020 (Β’ 3882) κοινές υπουργικές αποφάσεις, όπως ισχύουν. Ως προς τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) ισχύουν οι προβλέψεις του σημείου 9 της παρ. 1 του άρθρου 1 του Α’ Μέρους για το τέταρτο επίπεδο των προληπτικών μέτρων (πολύ υψηλό)».

2. Η παρούσα τίθεται σε ισχύ στις 29 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 6:00 π.μ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 28 Οκτωβρίου 2020

Σχολιάστε

Γράψτε ένα σχόλιο

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

Περισσότερα στη κατηγορία covid-19