Connect with us

ΓΓΑ

Αλλαγές στο νομοσχέδιο Αυγενάκη ζήτησε το ΑΠΘ

Παρέμβαση στο σχέδιο νόμου Νο5 της αθλητικής μεταρρύθμισης του Λευτέρη Αυγενάκη επιχειρεί το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης έχοντας ακαδημαϊκή και επιστημονική στόχευση προκειμένου να διασφαλιστεί το μέλλον των απόφοιτων των ΤΕΦΑΑ.

Ο πρύτανης του ΑΠΘ Νίκος Παπαϊωάννου και το κοσμήτορας των ΣΕΦΑΑ Γιώργος Τζέτζης παράθεσαν συνέντευξη Τύπου προκειμένου να ενημερώσουν για τις θέσεις του ΑΠΘ και στη συνέχεια πραγματοποίησαν zoom με τον υφυπουργό αθλητισμού, θέτοντας του όλα τα ζητήματα που προκύπτουν από το πέμπτο νομοσχέδιο, «Αθλητικός Εθελοντισμός, Αθλητισμός Αναψυχής και Άθληση για Όλους, Πνευματικός Αθλητισμός, Ηλεκτρονικός Αθλητισμός (e-sports), Εργασιακός Αθλητισμός και λοιπές τροποποιήσεις της αθλητικής νομοθεσίας».

Ο πρύτανης του ΑΠΘ, Νίκος Παπαϊωάννου, επισήμανε ότι μοναδικός στόχος της Συνέντευξης Τύπου είναι να υπάρξει μία παρέμβαση στον δημόσιο διάλογο εκ μέρους του Πανεπιστημίου, σε σχέση με τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων των Τμημάτων της Σχολής Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού. «Η στόχευσή μας είναι καθαρά ακαδημαϊκή και επιστημονική. Το οφείλουμε στα νέα παιδιά, το οφείλουμε στους φοιτητές μας και σε όλους εκείνους τους νέους ανθρώπους που σκέπτονται να σπουδάσουν στο πεδίο της φυσικής αγωγής, σε οποιοδήποτε πανεπιστημιακό τμήμα της Ελλάδας, έτσι ώστε το αύριο να είναι ξεκάθαρο για όλους» υποστήριξε ο Πρύτανης του ΑΠΘ και ευχαρίστησε την Κοσμητεία της Σχολής Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, η οποία όπως χαρακτηριστικά είπε «εμφορούμενη από το άγχος για την αυριανή ημέρα των αποφοίτων, ανέλαβε την πρωτοβουλία της διοργάνωσης της Συνέντευξης Τύπου».

Ο Κοσμήτορας της Σχολής Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του ΑΠΘ, Καθηγητής Γεώργιος Τζέτζης, δήλωσε: «Η αποστολή των Τμημάτων Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ) είναι να υπηρετούν την έρευνα και την εκπαίδευση στην άσκηση στην αναψυχή και στον αθλητισμό, προάγοντας την υγεία και την ποιότητα ζωής των πολιτών κάθε ηλικίας. Στα προγράμματα σπουδών διδάσκεται ο αναψυχικός αθλητισμός τα τελευταία 30 χρόνια και έχουν πιστοποίηση από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης ΕΘΑΑΕ. Οι απόφοιτοι των ΤΕΦΑΑ γνωρίζουν τα γνωστικά περιεχόμενα των διαφορετικών επιστημονικών περιοχών και εξειδικεύονται έτσι ώστε να μπορούν να τα συνδυάζουν διεπιστημονικά για να διαχειρίζονται αποτελεσματικά την άσκηση ως μέσο βελτίωσης της ανθρώπινης κινητικής απόδοσης για τον αθλητισμό την αθλητική αναψυχή, τη φυσική δραστηριότητα και την υγεία. Ο νόμος Πλαίσιο 1268/82 όπως και στο ΠΔ του 2006 όρισε τους πτυχιούχους ΤΕΦΑΑ ως τους μόνους επαγγελματίες για την παροχή υπηρεσιών άσκησης στα γυμναστήρια αλλά και ο νόμος 2527/13 και ο Ν.1774/16 τους μόνους που μπορούν να παρέχουν προγράμματα άσκησης στα προγράμματα άθλησης για όλους των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης.

Στον προτεινόμενο νομοσχέδιο, το μέρος Β με τίτλο «Αθλητισμός Αναψυχής και Άθληση για όλους» αρκετά άρθρα χρειάζονται τροποποίηση και ειδικότερα στο άρθρο 13 «Αθλητισμός αναψυχής και άσκηση για όλους» παρουσιάζεται η κατηγορία αναψυχικού αθλητισμού ως μια ξεχωριστή κατηγορία παραβλέποντας ότι η άσκηση είναι το μέσο για να επιτευχθούν στόχοι αθλητισμού, αναψυχής ή υγείας και ότι για τον σχεδιασμό, εφαρμογή και αξιολόγηση απαιτούνται επιστημονικές γνώσεις που κατέχουν οι απόφοιτοι ΤΕΦΑΑ. Εξάλλου, τα θέματα του οργανωτικού πλαισίου των προγραμμάτων άθλησης για όλους (Π.Α.γ.Ο.) και της αναψυχής έχουν ήδη ρυθμιστεί με τις διατάξεις του Ν.2527/8.10.2013/τεύχος Β΄ και Ν.1774/17.6.2016/τεύχος Β΄ όπου αναφέρεται ότι οι διαφορετικού τύποι άσκησης για διαφορετικές κοινωνικές ομάδες, καλύπτονται πλήρως από τα περιεχόμενα των Τμημάτων Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού της χώρας. Αναφέρει, επίσης, ότι οι πτυχιούχοι ΤΕΦΑΑ αποτελούν το βασικό προσωπικό των προγραμμάτων άθλησης για όλους. Το νομοσχέδιο προτείνει την απασχόληση των εκπαιδευτών στον τόσο ευαίσθητο χώρο των προγραμμάτων άσκησης για όλους, τα οποία εδώ και τέσσερις δεκαετίες υλοποιούνται από τους ΚΦΑ στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και πρωτίστως απευθύνονται σε κοινωνικά ευάλωτες ομάδες. Προτείνεται το άρθρο αυτό να τροποποιηθεί ώστε να απασχολούνται μόνο απόφοιτοι ΤΕΦΑΑ.

Στο άρθρο 20 «Εκπαιδευτής» εισάγεται έναν νέος επαγγελματικός θεσμός του«εκπαιδευτή της άσκησης» απόφοιτου ΙΕΚ και προτείνει ότι για την άσκηση με στόχο την αναψυχή και την υγεία απαιτούνται τεχνικές γνώσεις και όχι επιστημονικές γνώσεις. Παραβλέπει ότι οι επαγγελματίες της άσκησης με στόχο την αναψυχή και την υγείαθα πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με επιστημονικές γνώσεις πανεπιστημιακού επιπέδου (ανατομίας εργοφυσιολογίας, βιοχημίας, βιοκινητικής, διδακτικής και παιδαγωγικής, ψυχολογίας και κινητικής συμπεριφοράς, προπονητικής, κινητικής μάθησης και ανάπτυξης, οργάνωσης και διοίκησης) και του συνδυασμού όλων αυτών για ένα αποτελεσματικό πρόγραμμα άσκησης. Οι γνώσεις αυτές παρέχονται με εξειδικεύσεις στην αθλητική αναψυχή ή στον αθλητισμό τα τελευταία 30 χρόνια από τα ΤΕΦΑΑ. Σε μια προσπάθεια διαχωρισμού των πεδίων αναφέρει ότι ο εκπαιδευτής θα ασκεί το κοινό σε ειδικότητες που δεν διδάσκεται στις ΣΕΦΑΑ, υποστηρίζοντας έτσι ότι για τις ειδικότητες άσκησης των ΤΕΦΑΑ απαιτούνται επιστημονικές γνώσεις ενώ για αυτές που δεν διδάσκονται δεν απαιτούνται οι ίδιου επιπέδου γνώσεις.

Στον νόμο απουσιάζει η αναφορά των αποφοίτων ΤΕΦΑΑ από τον αθλητισμό αναψυχής. Άραγε ο απόφοιτος ΤΕΦΑΑ τετραετούς φοίτησης θα πρέπει να πάρει νέα εκπαίδευση και πιστοποίηση ως εκπαιδευτής αθλητικής αναψυχής από κάποιο ΙΕΚ;

Στο νομοσχέδιο υπονομεύεται η δημόσια υγεία και η ποιότητα ζωής των πολιτών αφού παραβλέπεται ότι επειδή η άσκηση διαταράσσει έντονα τη φυσιολογική λειτουργία του οργανισμού, αν δεν γίνει στοχευμένα και με βάση τις επιστημονικές αρχές, αντί να βελτιώσει την υγεία ή την απόδοση, μπορεί να επιφέρει κινδύνους ή σημαντικά προβλήματα στη σωματική, ψυχική και κοινωνική υγεία τους. Υπονομεύει επίσης τη δημόσια πανεπιστημιακή εκπαίδευση αφού με την εισαγωγή της επαγγελματικής ιδιότητας του «Εκπαιδευτή» εξομοιώνει τις δεξιότητες των επικαλούμενων εκπαιδευτών-αποφοίτων ΙΕΚ με αυτές των αποφοίτων ΤΕΦΑΑ πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Προτείνεται ότι το άρθρο 20 του συγκεκριμένου νομοσχεδίου να διαγραφεί.

Στο άρθρο 38 «Εργασιακός αθλητισμός»αναφέρεται ο θεσμός του εργασιακού αθλητισμού ο οποίος έχει τεράστια οφέλη στην υγεία και στην οικονομία της χώρας, χωρίς να αναφέρεται ότι είναι αρμοδιότητα των αποφοίτων ΤΕΦΑΑ, ενώ τα ΤΕΦΑΑ έχουν μαθήματα και ειδικότητες εργασιακού αθλητισμού. Προτείνεται το άρθρο αυτό να τροποποιηθεί ώστε να απασχολούνται μόνο απόφοιτοι ΤΕΦΑΑ.

Το νομοσχέδιο δημιουργεί πρόσφορο έδαφος για την απασχόληση ημιμαθών επαγγελματιών στον χώρο των γυμναστηρίων, της αθλητικής αναψυχής, της άσκησης για όλους του μαζικού αθλητισμού του εργασιακού αθλητισμού τις υπαίθριες δραστηριότητες αθλητικής αναψυχής που τόσα χρόνια υλοποιούνται με επιτυχία από τους αποφοίτους ΤΕΦΑΑ υπονομεύοντας την υγεία των πολιτών της χώρας. Προτείνεται η συνεργασία του υπουργείου, της ομοσπονδίας και της ΓΓΑ με τα πανεπιστημιακά ιδρύματα για τη διοργάνωση πιστοποιημένων προγραμμάτων ΚΕΔΙΒΙΜ σε αθλήματα και αθλητικές δραστηριότητες αναψυχής που δεν διδάσκονται από τα ΤΕΦΑΑ. Επίσης, προτείνεται η συνεργασία της ΓΓΑ με τα πανεπιστήμια για την επιστημονική επίβλεψη και κατάρτιση των προγραμμάτων σπουδών των σχολών προπονητών και εκπαιδευτών της Γενικής Γραμματείας σε αθλήματα και αθλητικές δραστηριότητες αναψυχής τα οποία δεν διδάσκονται από τα ΤΕΦΑΑ».

ΠΗΓΗ sportsfeed.gr

Σχολιάστε

Γράψτε ένα σχόλιο

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

Περισσότερα στη κατηγορία ΓΓΑ